با سلام ، به وب سایت شرکت فولاد خیام نیشابور خوش آمدید . لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید .

نتایج آزمون استخدامی سال 1400

شرکت خیام فولاد نیشابور

HSE

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 مسعود بیاتی 1 1064004350 HSE
2 احمد دهنوی 2 1050661400 HSE
3 محمدرضا حصاری 3 945025890 HSE
4 رامین خلیلی 4 922966060 HSE
5 رضا زرقانی 5 5210075761 HSE

حسابداری

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 بابک اردمه 1 1050651995 حسابداری
2 معصومه فتحی 2 873152581 حسابداری
3 زهرا سلیمانیان 3 1050111397 حسابداری
4 علی لسانی 4 1050119428 حسابداری
5 نسرین قنبری 5 921757255 حسابداری

صنایع

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 سیدمحمدعلی میرباقری 1 ۱۰۵۰۰۸۰۹۹۸ مهندسی صنایع
2 فائزه ماروسی 2 1050730755 مهندسی صنایع
3 فریبا سلیمانی 3 6449966378 مهندسی صنایع
4 عاطفه باطانی 4 1050460162 مهندسی صنایع
5 رسول اقبالی 5 6440010867 مهندسی صنایع

کاردانی برق

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 احسان شورگشتی 1 6440048198 کاردانی برق
2 علی دیانتی پور 2 1050601548 کاردانی برق
3 جعفر مهدیانی 3 1050680170 کاردانی برق
4 محمد میان بندی 4 1050861973 کاردانی برق
5 محمد یحیائی 5 1050660341 کاردانی برق
6 جواد همتی 6 6440070037 کاردانی برق
7 فرامرز حصاری 7 1050987871 کاردانی برق
8 مجید بشارت نیا 8 1050335661 کاردانی برق
9 مجید بکاییان 9 3610476818 کاردانی برق
10 جواد کلاه درازی 10 6440105612 کاردانی برق
11 حسین عباسی کهنه 11 5210086534 کاردانی برق
12 رضا شورگشتی 12 6440084496 کاردانی برق
13 ابراهیم اسعدی 13 1050656172 کاردانی برق
14 مرتضی رضوانی 14 1050548116 کاردانی برق
15 سعید انصاری 15 6500037391 کاردانی برق
16 حمید فاضلی 16 1050565517 کاردانی برق

کارشناسی برق

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 بهنام ابراهیم‌آبادی 1 1050001117 مهندسی برق
2 سجاد حسن نیا 2 690463804 مهندسی برق
3 مهدی عمرانیان خراسانی 3 923817451 مهندسی برق
4 ناصر قره باغی 4 1050059603 مهندسی برق
5 مجید حسینی 5 890221197 مهندسی برق
6 محمد شورگشتی 6 6440090674 مهندسی برق
7 حسین سالاری 7 6440017063 مهندسی برق

کاردانی متالورژی

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 بهروز دلاوری هروی 1 780432975 کاردانی متالورژی
2 رجبعلی اژکان 2 1050008741 کاردانی متالورژی
3 حسین ناوشکی 3 1050882717 کاردانی متالورژی
4 بیژن خالصیان 4 1050015746 کاردانی متالورژی
5 محمد حائری 5 630202648 کاردانی متالورژی
6 مهدی صالحی نیک 6 5740017564 کاردانی متالورژی
7 محمد هراتی 7 5740057655 کاردانی متالورژی
8 مسعود غلامی 8 922463727 کاردانی متالورژی
9 علی هندآبادی 9 1050141598 کاردانی متالورژی
10 ایملن صادقی 10 1050064860 کاردانی متالورژی
11 امیر حیدری 11 5740019291 کاردانی متالورژی
12 محمد اسماعیل برزنونی 12 1050505743 کاردانی متالورژی
13 محمد دلقندی 13 780013956 کاردانی متالورژی
14 ناصر معصوم ابادی 14 4580219074 کاردانی متالورژی
15 محمد یوسفی جوادیه 15 690436149 کاردانی متالورژی
16 سیدمهدی حسینیان 16 6440024728 کاردانی متالورژی
17 صادق چوپانکاره 17 1050849590 کاردانی متالورژی
18 محمدامین ملکی 18 1050356489 کاردانی متالورژی
19 محمد حصاری 19 5740076587 کاردانی متالورژی
20 حسن حاتمی 20 1050712331 کاردانی متالورژی
21 علی توزنده جانی 21 6440060015 کاردانی متالورژی
22 حمید فتح آبادی 22 1050801563 کاردانی متالورژی
23 علی امارلوئی 23 1050834976 کاردانی متالورژی
24 علیرضا مهربانی 24 1050764250 کاردانی متالورژی
25 ایمان قربان پور 25 922443173 کاردانی متالورژی
26 محمدرضا اکبری 26 690465327 کاردانی متالورژی
27 مهدی قدیری 27 1050831667 کاردانی متالورژی

کارشناسی متالورژی

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 مهدی کاویانی 1 1050325222 مهندسی متالورژی
2 احسان سلحشورراد 2 921359403 مهندسی متالورژی
3 سید حسین موسوی فرد 3 640234860 مهندسی متالورژی
4 محمود نظری 4 945680864 مهندسی متالورژی
5 مجید بخشی 5 921133162 مهندسی متالورژی
6 امیرحسین مهربانی 6 1050722477 مهندسی متالورژی
7 علی قائمی 7 1064283918 مهندسی متالورژی

کاردانی مکانیک

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 علی بهرآبادی 1 1050363523 کاردانی ساخت و تولید
2 علی دهنوی 2 1050700058 کاردانی مکانیک
3 سجاد رحمانی 3 5740092434 کاردانی ساخت و تولید
4 حسین کوشککی 4 1050452585 کاردانی ساخت و تولید
5 سیدمقداد سجادی مقدم 5 0890358826 کاردانی تاسیسات
6 مجید دهنوئی 6 1050611411 کاردانی تاسیسات
7 اسدالله یزدی نزاد 7 0780249615 کاردانی جوشکاری
8 رضا سبیانی 8 1050738748 کاردانی تاسیسات
9 محمد لطیفی 9 1050425138 کاردانی ساخت و تولید
10 وحید قره باغی 10 6440082401 کاردانی جوشکاری
11 امید اسمعیل نژاد 11 1050747178 کاردانی جوشکاری
12 حسین صحرائی 12 1050658698 کاردانی جوشکاری
13 حسین خاکباز 13 1050659384 کاردانی مکانیک
14 محمدرضا صالحی 14 1050552644 کاردانی مکانیک
15 محمد لسانی 15 1050660501 کاردانی ساخت و تولید
16 عبداله روحی 16 1050668898 کاردانی مکانیک
17 امید حیدری 17 5740018455 کاردانی ساخت و تولید
18 علی اکبر شوروزی 18 6440039512 کاردانی ساخت و تولید
19 رضا خاکباز 19 1050506804 کاردانی ساخت و تولید
20 محمد اولادان 20 1050527380 کاردانی ساخت و تولید
21 صابر سلیمانی 21 6440035339 کاردانی ساخت و تولید
22 امین مجدی 22 5740048788 کاردانی ساخت و تولید
23 علی حسینیان 23 0922739714 کاردانی ساخت و تولید
24 ایمان حاجیانی 24 1050341971 کاردانی جوشکاری
25 حامد کیکاوسی 25 1050596463 کاردانی ساخت و تولید
26 حسین عسکرآبادی 26 1050686314 کاردانی ساخت و تولید
27 رضا توکلی 27 0922401942 کاردانی ساخت و تولید
28 محمدرضا عبدالخانی 28 0922157650 کاردانی جوشکاری
29 علی اکبر سلیمانی 29 6440022377 کاردانی مکانیک
30 سیدرضا حضرتی 30 1050674715 کاردانی مکانیک
31 ابوالفضل بتوئی 31 6440088440 کاردانی مکانیک
32 دانیال توزنده جانی 32 1050667646 کاردانی مکانیک
33 سجاد سلمانی 33 1050885279 کاردانی تاسیسات
34 ایمان زنقایی 34 5740070449 کاردانی مکانیک
35 مسعود صحرائی 35 1050416112 کاردانی ساخت و تولید
36 کریم محمدی 36 6440123823 کاردانی جوشکاری
37 محراب اردمهء 37 1050818237 کاردانی جوشکاری
38 میثم بازوبندی 38 6440115332 کاردانی جوشکاری
39 سید احسان حسینی 39 1050446100 کاردانی ساخت و تولید
40 رضا فتحی 40 0860264270 کاردانی ساخت و تولید
41 محمد قرونه ء 41 1050733940 کاردانی ساخت و تولید
42 مجید نصرآبادی 42 6440088734 کاردانی ساخت و تولید
43 میلاد نزل آبادی 43 0780226526 کاردانی ساخت و تولید
44 محمود حیدری 44 5740034851 کاردانی مکانیک
45 مصطفی شهرآبادی 45 0780459865 کاردانی مکانیک
46 محمود میرزاحسنی 46 1050514521 کاردانی ساخت و تولید
47 عباس اسماعیل نژاد 47 0890278581 کاردانی ساخت و تولید
48 احسان مقدم باری 48 1050560329 کاردانی مکانیک

کارشناسی مکانیک

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 جمال دیندار شورچه 1 921127405 مهندسی مکانیک
2 محمد سالارخانی 2 810143747 مهندسی مکانیک
3 رضا خرم آبادی 3 1064036971 مهندسی مکانیک
4 محمد رضا حمزوی 4 3350105025 مهندسی مکانیک
5 علی سنگتراش 5 3610591900 مهندسی مکانیک
6 سعید رحمانیان جابوز 6 890260400 مهندسی مکانیک
7 بهمن مدیری 7 1050003039 مهندسی مکانیک
8 جواد فتوحی راد 8 924021683 مهندسی مکانیک
9 محمدامین شعفی 9 850106710 مهندسی مکانیک
10 جلال قندهاری 10 1050281594 مهندسی مکانیک
11 امیررضا شاهسونی 11 921975112 مهندسی مکانیک
12 امیر ممتحنی 12 780272218 مهندسی مکانیک
13 علی ایران پناه 13 922755590 مهندسی مکانیک
14 نوید خادم زاده 14 1063952948 مهندسی مکانیک
15 رضا اکبری 15 1050217241 مهندسی مکانیک
16 رسول صالحی 16 944791743 مهندسی مکانیک
17 رضا نامداریان 17 670449970 مهندسی مکانیک
18 حمیدرضا خیاطی 18 1050609417 مهندسی مکانیک
19 امیرحسین حق شناس 19 890322147 مهندسی مکانیک
20 مهدی قمصری 20 946520641 مهندسی مکانیک
21 محمد جعفری زاوه 21 922555273 مهندسی مکانیک
22 مرتضی نایبی پور 22 780409922 مهندسی مکانیک

کارشناسی کامپیوتر

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 فاطمه عبیری 1 1064046101 مهندسی کامپیوتر
2 ابوالفضل ناصری 2 1064056199 مهندسی کامپیوتر
3 الهام گلگون 3 ۱۰۵۰۰۴۵۱۴۹ مهندسی کامپیوتر
4 علی سهیلی نژاد 4 923318240 مهندسی کامپیوتر
5 سید وحید قدمگاهی 5 1064214339 مهندسی کامپیوتر

کارشناسی مدیریت

ردیف نام و نام خانوادگي رتبه نهایی کد ملی رشته شغلی
1 سارا اسدی 1 923621423 کارشناسی مدیریت
2 یاسین شهرآبادی 2 1050594002 کارشناسی مدیریت
3 سید حسین درری رحمن نیا 3 5229940948 کارشناسی مدیریت
4 علی نصرآبادی 4 1050298063 کارشناسی مدیریت
5 تهمینه نقدی اجقان 5 630090904 کارشناسی مدیریت
6 جلیل برجی 6 1050623274 کارشناسی مدیریت

تذکرات مهم


پذیرفته شدگان براساس نیاز خط تولید و. برنامه تامین نیروی انسانی شرکت به تدریج و در چند نوبت جهت شروع به کار فراخوان خواهند شد که از طریق شرکت اطلاع رسانی می شود


لازم به توضیح است که جذب نیروی انسانی در شرکت پس از معاینات پزشکی صورت می پذیرد.


از پذیرفته شدگان ، ضمانت های لازم و تعهد محضری خدمت به شرکت خیام سپهر فولاد نیشابور اخذ خواهد شد بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب پذیرفته شدگان در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.


شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تامین مسکن برای پذیرفته شدگان نخواهد داشت ضمناً امکان سرویس ایاب و ذهاب برای رفت و برگشت افرادی که استخدام خواهند شد صرفا در مسیرهایی که شرکت تعیین می نماید وجود خواهد داشت.


در صورت داشتن هرگونه سوال می‌توانید در ساعات اداری از ساعت 8 لغایت 16 با شماره تلفن‌ های 13 - 05143239512 تماس حاصل فرمایید.


جهت مشاهده و عضویت در کانال پیان رسان شرکت خیام فولاد در واتساپ اینجا را کلیک/لمس نمایید